Fotografering- og salgsbetingelser:

Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven) LOV-2018-06-15-40

Studio OSCAR sine retningslinjer for bruk av bilder er gjeldene etter åndsverkloven.

Originalopptak (film eller filer) er Studio OSCAR sin eiendom med mindre disse blir solgt med egen avtale.

Kopier solgt til privat formål kan ikke mangfoldiggjøres av andre enn Studio OSCAR med mindre dette er avtalt i forkant.

Hvis bilder skal brukes i annen sammenheng enn som avtalt skal ny avtale inngåes.

Når våre bilder benyttes i offentlig sammenheng skal alltid vårt firmanavn, Studio OSCAR, Lillestrøm profileres som fotograf.

Ingen endringer kan utføres på bildene uten Studio OSCAR sitt samtykke.

Studio OSCAR kan benytte egne fotografier i reklamesammenheng til profilering av egen bedrift, med mindre annen avtale er inngått. Dette gjelder på facebook,instagram, hjemmeside, stands, bukkeplakater, gallerivegg, annonser o.l.

Studio OSCAR garanterer alle originale opptak oppbevart og tilgjengelig i 5 år fra opptaksdato.

Prøvebilder er ikke å anse som ferdigkorrigerte bilder og leveres med vår logotrykk.